TVplugins.cz - Registrace

Svým přístupem na „TVplugins.cz“ souhlasíte s následujícími podmínkami. Pokud nesouhlasíte, neprodleně opusťte „TVplugins.cz“, nevstupujte na něj a nepoužívejte jej. Vyhrazujeme si právo tyto podmínky kdykoliv změnit a učiníme vše potřebné pro to, abychom vás o této změně informovali. Přesto je rozumné tyto podmínky průběžně sledovat vzhledem k tomu, že používáním „TVplugins.cz“ s nimi souhlasíte.
Zavazujete se nepřispívat na fórum pohoršujícím, hanlivým, nevhodným, vulgárním nebo jiným materiálem, který by mohl porušovat platné zákony ve vaší zemi, zákony v zemi, kde sídlí „TVplugins.cz“, nebo platné mezinárodní právo. Tato činnost může vést k okamžitému a trvalému vykázání z fóra a/nebo upozornění vašeho poskytovatele internetových služeb (ISP) na vaši činnost, pokud bude uznáno za nutné. IP adresy všech příspěvků jsou ukládány pro případné uplatnění těchto opatření. Souhlasíte s tím, že „TVplugins.cz“ má právo odstranit, upravit, přesunout nebo uzamknout jakékoliv téma nebo příspěvek, pokud to bude považovat za nutné. Jako uživatel souhlasíte se všemi údaji uloženými v databázi. Přestože „TVplugins.cz“ neposkytne tyto informace třetí straně nebo cizím osobám, nepřebírá „TVplugins.cz“ zodpovědnost za jakýkoliv pokus o vniknutí do systému, který by mohl vést ke kompromitaci těchto dat. Zároveň souhlasíte, že všechny příspěvky, postupy a soubory, které napíšete/vložíte na toto fórum jsou ve vlastnictví „TVplugins.cz“.


PRAVIDLA FÓRA:

Je zakázáno:
- slovní napadání nebo uvádění nepravdivých informací o ostatních uživatelích,
- používat jakékoliv vulgarismy a to i ve skryté formě,
- publikování informací porušujících zákony České republiky a Slovenské republiky
- publikovat informace porušující autorská práva, názory vedoucí k hanobení rasy, národa nebo přesvědčení,
- zveřejňovat software umožňující nelegální příjem kódovaných programů nebo provádějící jiné nelegální modifikace,
- používat reklamu i ve skryté podobě,
- distribuovat zde stažený software a postupy bez výslovného souhlasu autora/autorů a umisťovat jej na jiných stránkách/fórech apod. (lze pouze umístit odkaz na toto fórum).

Uživatel je povinnen:
- sledovat a brát na vědomí zprávy v sekci Zprávy od administrátorů a respektovat pravidla fóra,
- respektovat rozdělení fóra na sekce a umisťovat témata a příspěvky do sekcí k tomu určených,
- při nějakém problému zkusit nejdříve najít odpověď nebo téma pomocí "Hledat",
- přispěvky, které jsou již vyřešeny a uživatel je přesto ignoruje a zakládá thread znovu, může být sankcionován,
- zdržet se jakýchkoliv příspěvků, která pouze znesnadní a znepřehlední diskutované téma (moderátoři mohou takové příspěvky mazat, prosím zvažte každý příspěvek, který odesíláte),
- dodržovat zásady slušného chování a nepoužívat hanlivá slova (včetně jejich překladu).

Ostatní:
- při registraci vždy uvádějte pravdivé kontaktní informace,
- všechny příspěvky a uživatelem publikované názory jsou vyjádřením jeho osobních názorů, nevyjadřují tedy názor představitelů tohoto fóra,
- uživatelům, kteří jsou neaktivní více než 3 měsíce může být smázán účet,
- uživateli není dovoleno používat více, než jen jeden účet,
- fórum nezaručuje pravdivost publikovaných informací a neručí za případné škody použitím softwaru nebo aplikováním postupů, které jsou zde zvěřejněny.

Aktuální verzi pravidel fóra najdete v sekci Pravidla fóra.